2007 King Kong Gold Award - Huaneng Yuhuan Power Plant

32090ef7-521b-4333-9071-1b0de0d4e37d

32090ef7-521b-4333-9071-1b0de0d4e37d